با مسدود شدن حساب دماوند انرژی؛

پتروشیمی‌ های فاز دو عسلویه در یک قدمی تعطیلی/ بدهی گازی به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید

سمیعی مدیر عامل شرکت دماوند انرژی عسلویه با بیان اینکه حساب ۴ شرکت مرجان، سبلان، کیمیای پارس خاورمیانه و شرکت ما مسدود شده است، گفت: شرکت گاز مدعی است که ما ۲۴ همت بدهی داریم، اما این رقم واقعی نیست.

بدهی گاز به تراژدی تلخ اما تکراری در صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است. شرکت‌های یوتیلیتی گاز را از شرکت ملی گاز دریافت کرده و آن را به عنوان خوراک و سوخت تحویل پتروشیمی‌ها می‌دهند.

در این سال‌ها میان شرکت‌های یوتیلیتی و پتروشیمی در بحث تامین گاز، آب و بخار کشمکش‌های فراوانی وجود داشته و هر دو سوی ماجرا به‌دنبال تامین منافع خود بوده‌اند که امری بدیهی است.

بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی گاز
اما ماجرا در فاز دو عسلویه کمی متفاوت است، رقم این بدهی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.شرکت گاز استان بوشهر در ابتدا برای وصول مطالبات خود، گاز شرکت‌های پتروشیمی را قطع کرد که پس از مدتی دوباره گاز آنها را وصل کرد. اما این روزها شرکت گاز فراتر رفته و حساب چندین شرکت پتروشیمی همانند سبلان، کیمیای پارس خاورمیانه، مرجان را مسدود کرده، در تازه‌ترین اقدام نیز حساب شرکت دماوند انرژی را مسدود کرده است.

تعطیلی در کمین پتروشیمی‌های فاز دو
بدهی گازی با مسدود شدن حساب شرکت دماوند انرژی به مرحله بحرانی رسیده است. شنیده‌ها حاکی از آن است با مسدود شدن حساب شرکت دماوند انرژی، این شرکت برای تامین خوراک و … با مشکل مواجه شده است.
درحال حاضر دماوند انرژی به ۱۵ پتروشیمی فعال در فاز دو عسلویه خدمات یوتیلیتی ارائه می‌دهد، با مسدود شدن حساب این شرکت، به‌زودی یوتیلیتی پتروشیمی‌های فاز دو عسلویه قطع خواهد شد.درصورت قطع یوتیلیتی، تولید در ۱۵ پتروشیمی فاز دو عسلویه نیز متوقف خواهد شد.
نکته قابل توجه اینجاست که چندین پتروشیمی همانند هنگام نیز در مرحله راه‌اندازی هستند، که با تعطیلی دماوند انرژی، راه‌اندازی آنها نیز با چالش اساسی مواجه خواهد شد.

کلاف سردرگمی بدهی گازی
گاز به کلاف سردرگمی برای شرکت‌های یوتیلیتی و پتروشیمی تبدیل شده است. یک سوی ماجرا شرکت‌های یوتیلتی قرار دارند که به‌دنبال احقاق حقوق خود هستند و آن سوی ماجرا پتروشیمی‌ها نیز به‌دنبال افزایش ظرفیت تولید و سودآوری هستند.
قطع گاز و … آسیب جدی به شرکت‌های یوتیلیتی و پتروشیمی وارد می‌کند‌، زمان آن رسیده که هلدینگ‌های پتروشیمی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی گاز به راه‌حل و توافق منطقی برای پرونده بدهی گازی دست یابند تا دیگر شاهد توقف تولید در صنعت ارزآور پتروشیمی کشور نباشیم.