بدون توجه به خواسته مردم:

فعال ترین شهردارِ استان بوشهر در کنگان استیضاح شد

عبدالرحیم جمالی شهردار بندر کنگان با شش رای استیضاح شد.

شش نفر از هفت عضو شورای اسلامی کنگان، به استیضاح عبدالرحیم جمالی شهردار این شهر در غیاب او در جلسه استیضاح رأی دادند و علی سطحانیان معاون شهرداری را هم تا انتخاب شهردار، به سرپرستی گماشتند.