طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت فراسکو عسلویه:

یک بومی سرپرست حراست شرکت فراسکو عسلویه شد

مدیرعامل شرکت فراسکو عسلویه با اعتماد به جوانان نخبه بومی طی حکمی، آقای دکتر قاسم ایارده را به عنوان سرپرست حراست شرکت فراسکو عسلویه منصوب کرد.

مدیرعامل شرکت فراسکو عسلویه با اعتماد به جوانان نخبه بومی طی حکمی، آقای دکتر قاسم ایارده را به عنوان سرپرست حراست شرکت فراسکو عسلویه منصوب کرد.

ایارده یکی از جوانان نخبه بومی می باشد که رزومه درخشانی در حوزه حراست شرکت های صنعتی دارد.

وی با عنایت به سوابق و تجربیات ممتد و ارزیابی عملکرد شایسته در مسئولیت های مختلف حراستی شایسته این اعتماد بود.


گوشه ای از سوابق این جوان بومی:

تالیفات

  • کتاب تحلیل معنایی الگوی فرهنگی سیاسی سردار سلیمانی درگام دوم انقلاب (میراث ماندگار) – ۱۴۰۱ – فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی علوم سیاسی
  • کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی: فاز۱۳ سرپرست حراست شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا (۱۳۹۷-۱۴۰۰)
  • سابقه کار صنعتی: فاز ۱۳ با حفظ سمت سرپرست حراست شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا فاز۱۴ (۱۳۹۸-۱۴۰۰)
  • سابقه کار صنعتی: فاز۱۳ معاون حفاظت فیزیکی و مسئول پیگیری مطالب کارگری (۱۳۹۵)
  • سابقه کار صنعتی: پتروشیمی آریا ساسول نماینده تام الاختیار شرکت حراستی نیک نوید پارس (۱۳۹۱-۱۳۹۲)
  • سابقه کار صنعتی: پتروشیمی پردیس نماینده تام الاختیار شرکت حراستی نیک نوید پارس (۱۳۹۰-۱۳۹۱)
  • سابقه کار صنعتی: فاز ۱۹سرپرست حراست شرکت ره گستر نفت (۱۳۸۹-۱۳۹۰)
  • سابقه کار صنعتی: جانشین اداری و پشتیبانی شرکت فراسکو عسلویه (۱۴۰۱-تاکنون)

شرکت فراسکو عسلویه از شرکت های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت می باشد که با هدف ایجاد بندر و ترمینال تخصصی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و گازی، جهت رفع بخشی از نیازهای زیرساختی کشور در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه احداث گردید است.

اخبار مرتبط:

مهندس بخشی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فراسکو عسلویه منصوب شد