رئیس دادگستری شهرستان عسلویه

پزشکی قانونی تا چند ماه آینده در عسلویه استقرار می‌یابد

زاهدیان، رئیس دادگستری شهرستان عسلویه گفت: پزشکی قانونی تا چند ماه آینده در عسلویه استقرار می‌یابد.

مهران زاهدیان ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار داشت: نبود پزشکی قانونی یکی از مشکلات عدیده مردم این شهرستان است که پس از ورود به شهرستان در دستور کار مسئولان دستگاه قضائی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هفته گذشته در راستای احقاق حقوق عامه مردم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به این موضوع ورود کرد و پزشکی قانونی تا چند ماه آینده در عسلویه استقرار می‌یابد.

رئیس دادگستری شهرستان عسلویه تاکید کرد: مصوب شد مبلغ سه میلیارد تومان از طریق شورای راهبردی برای تسریع در تکمیل ساختمان پزشکی قانونی شهرستان اختصاص و با مشخص شدن پیمانکار کار اجرایی و تکمیل ساختمان شروع شود.

وی گفت: در این نشست مقرر شد تا تکمیل ساختمان پزشکی قانونی محلی به صورت موقت از طریق شهرداری نخل تقی در اختیار اداره کل قرار بگیرد.

زاهدیان بیان داشت: مدیر کل پزشکی قانونی استان قول دادند با تجهیز این مکان تا چند ماه آینده پزشکی قانونی در شهرستان استقرار خواهد یافت و دیگر نیاز به انتقال فوتی‌ها به دیگر شهرستان‌ها نخواهد بود.