امام جمعه بخش سیراف:

ضرورت استقرار دادگاه در بخش سیراف

امام جمعه بخش سیراف به همراه شورای اسلامی شهر شیرینو در نشست با دکتر مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بعد مسافت با شهرستان خواهان ایجاد دادگاه دربخش سیراف شد.

نشست امام جمعه بخش سیراف به همراه شورای اسلامی شهر شیرینو با دکتر مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر برگزار شد.

در این دیدار امام جمعه بخش سیراف ضمن تشکر از تلاشها و پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت:مردم منطقه جنوب استان خواهان برقراری عدالت در همه ابعاد هستند،از نجابت مردم منطقه ما عده ای سوء استفاده میکنند و مردم منطقه مظلوم واقع شده اند.

حجت الاسلام عاشوری ادامه داد:در بحث اشتغال آیا سزاوار است جوانان ما در کنار صنعت بیکار باشند؟ امروز جوانان تحصیلکرده بسیاری داریم که متاسانه بیکار هستند. تاکی ما باید شاهد بی عدالتی باشیم!

وی اظهار داشت:درحوزه سلامت،ورزش،فرهنگ ووو عقب ماندگی به وضوح دیده میشود.همچنین درموضوع اراضی و سند منازل، مردم دچار مشکل هستند و ما انتظار پیگیری از حضرتعالی داریم.

این مقام مسئول با اشاره به بعد مسافت با شهرستان خواهان ایجاد دادگاه دربخش سیراف شد و تاکید کرد:از حضرتعالی دعوت مینمایم که به بخش سیراف سفری داشته باشید و صدای مردم از نزدیک بشنوید.

درادامه این دیدار دکتر مهر انگیز مدیر کل دادگستری استان بوشهر در مورد مسائل و مباحث مطرح شده قول همکاری مساعد را داد و در مورد موضوع زمین های منطقه نیز وعده دادند که تا چند ماه آینده مشکل حل خواهد شد.