حوزه انتخابیه استان بوشهر

«آیت الله حسینی بوشهری» برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، با حضور در فرمانداری بوشهر برای حضور انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

در دوره فعلی مجلس خبرگان رهبری، آیت الله حسینی بوشهری نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است.