دادستان عسلویه خبر داد

برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی در شهرستان عسلویه

بخشی، دادستان عسلویه گفت: با مخلان نظم و امنیت عمومی و آسایش مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌شود.

پویا بخشی اظهار داشت: با توجه به وقوع چند مورد درگیری با سلاح سرد در سطح شهر نخل تقی و عسلویه توسط تعدادی از نوجوانان، پرونده قضائی برای افرادی که با ایجاد درگیری و استفاده از سلاح سرد مخل امنیت و آسایش مردم می‌شوند انجام شد.

دادستان عسلویه بیان داشت: معدود افرادی که بخواهند با بکارگیری سلاح سرد نظم و امنیت عمومی شهرستان و آسایش مردم را خدشه دار کنند با برخورد دستگاه قضائی و نیروی انتظامی مواجه خواهند شد و هیچ مساعدتی با آن‌ها صورت نخواهد گرفت.

بخشی با توصیه به خانواده‌ها از آنها خواست که نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند تا از وقوع رخدادهای ناگوار در امان باشند.