عدم توجه به دستورات رئیس جمهور

سرپرست حراست شرکت پتروشیمی مرجان منصوب شد

شنیده ها حکایت دارد در پتروشیمی مرجان یک غیربومی (ع ع) سرپرست حراست این شرکت به عهده گرفته است.

شنیده ها حکایت دارد در پتروشیمی مرجان یک غیربومی (ع ع) سرپرست حراست این شرکت به عهده گرفته است.
نادیده گرفتن مطالبه به حق مردم، نادیده گرفتن صحبت های نماینده ولی فقیه در استان و شهرستان های جنوبی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، نادیده گرفتن دستور ویژه رئیس جمهور در راستای استفاده از گزینه های بومی، نشان دهنده عملکرد ضعیف کدام دستگاه در استان است؟
مردم توقع دارند، دستگاه های نظارتی در شهرستان و حراست ارشد منطقه تدبیری کنند.


پتروشیمی مرجان یکی از تولید کنندگان اصلی متانول کشور در منطقه عسلویه و زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری شستان است.