بازدید مشترک

بازدید مشترک دادستان و سرپرست اداره بهزیستی شهرستان عسلویه از مرکز اقامتی ترک اعتیاد و مرکز کاهش آسیب

پویا بخشی دادستان شهرستان عسلویه به اتفاق نجاه دشته سرپرست اداره بهزیستی شهرستان عسلویه از از مرکز ترک اعتیاد کلبه آرامش و ایستگاه کاهش آسیب بازدید کردند.

پویا بخشی دادستان شهرستان عسلویه به اتفاق نجاه دشته سرپرست اداره بهزیستی شهرستان عسلویه از از مرکز ترک اعتیاد کلبه آرامش و ایستگاه کاهش آسیب بازدید کردند.

در این بازدید پویا حیدری دادستان شهرستان عسلویه ضمن بازدید میدانی از این مرکز از خدمات تخصصی ارائه شده توسط مدیران این مرکز و بازدیدهای مداوم مسئولین بهزیستی از این مرکز تقدیر و تشکر کرد.

همچنین حیدری دادستان شهرستان عسلویه بر درمان به موقع و بسترهای آموزشی و تربیتی لازم در این مراکز تاکید کرد.