انتصاب

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با صدور حکمی فاطمه آهوخوش را به‌عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان منصوب کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با صدور حکمی فاطمه آهوخوش را به‌عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان منصوب کرد.متن این حکم به شرح ذیل است:

و بگو : پروردگارا! مرا با ورودی نیکو و صادقانه وارد (کارها) کن و با خروجی نیکو بیرون آر و برای من از پیش خودت سلطه و برهانی نیرومند قرار ده. (آیه شریفه۸۰ سوره اسراء)

سرکار خانم فاطمه آهوخوش
با سلام؛
خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطا فرموده است؛ نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکار عالی، به‌موجب این ابلاغ به عنوان” سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان” منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فساد ستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و مؤید باشید.