اهدا تندیس و لوح مسئولیت اجتماعی کرسی یونسکو به شرکت پلیمر آریاساسول

تندیس و لوح مسئولیت اجتماعی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو برای حفاظت از گونه در خطر انقراض آهوی جبیر به شرکت پلیمر آریاساسول اهدا شد.

به گزارش جنوب استان به نقل از دفتر کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو، این کرسی به‌تازگی ابتکاری ملی با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و تشویق صنایع و بخش خصوصی در چارچوب مسئولیت اجتماعی به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت از تنوع زیستی و آموزش و فرهنگ‌سازی را برنامه‌ریزی و اجرایی کرده است که مسئولیت کرسی سلامت و توسعه اجتماعی یونسکو، شناسایی، ارزیابی، تشویق و قدردانی از چنین ابتکاراتی است.

بر اساس این گزارش، سلامت اجتماعی با تقویت جوامع فراگیر و ایجاد جوامع تاب‌آور نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می‌کند و مشارکت در ابتکارات مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت‌ها و صنایع با پرداختن فعالانه به مسائل زیست محیطی به توسعه پایدار کمک می‌کند.

شرکت‌هایی که اقدام‌های مؤثری را برای کمک به رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی انجام می‌دهند، تعهد خود را به پایداری اثبات می‌کنند و در کاهش تغییرات اقلیمی و ایجاد آینده‌ای مسئولانه‌تر از نظر زیست‌محیطی مشارکت دارند.

سازمان جهانی یونسکو از طریق واحد‌های وابسته به خود از قبیل کرسی‌های دانشگاهی یونسکو با کمک دولت‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف خود همکاری می‌کند.

این سازمان حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت اجتماعی را در اولویت قرار داده است و اغلب این ابتکارات با اهداف توسعه پایدار هماهنگ هستند و تأثیرات ماندگاری بر سلامت اجتماعی جامعه دارند.

بر اساس اعلام این کرسی در تهران، در چارچوب اهداف زیست محیطی و ابتکار ملی کرسی یونسکوی سلامت اجتماعی و توسعه به‌منظور تشویق مشارکت صنایع در ارتقای سلامت اجتماعی از طریق فعالیت‌های حفاظت از تنوع زیستی، شرکت پلیمر آریا‌ساسول فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی خود را در شش سال گذشته بر حفاظت از گونه در خطر انقراض آهوی جبیرمتمرکز کرد که در نهایت منجر به رهاسازی تعدادی از آهوان جبیر در منطقه شد.

شرکت پلیمر آریاساسول با انجام اقدام‌های زیرساختی، حفاظتی، تأمین و نگهداری، فرهنگ‌سازی و آموزش جوامع محلی، اولین قدم را در مسیر احیای آهوی جبیر به‌عنوان یکی از زیباترین و ظریفترین آهوی ایرانی برداشت.

بر اساس گزارش این کرسی، این تجلی همزیستی و هماهنگی در شرکت پلیمر آریاساسول بین ارزش‌های سلامت اجتماعی و تنوع زیستی از یکسو و اقتضائات تولید و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از سوی دیگر برای پایداری جامعه ضروری است و می‌تواند تجربه‌ای موفق در این زمینه برای دیگر شرکت‌ها و صنایع در ایران و دیگر کشور‌ها باشد.