پیشتاز در بازدیدهای میدانی:

فرماندار شهرستان عسلویه پیشتاز در بازدید های میدانی پروژه ها

طبق رصدهای خبرنگاران جنوب استان، سید علی هاشمی فرماندار شهرستان عسلویه یکی از فرماندارهای فعال جنوب در بازدیدهای میدانی می باشد.

انجام بازدیدهای میدانی، زمینه ساز اجرای بهتر کمی و کیفی پروژه های عمرانی می شود و این بازدیدها تسریع و مرتفع سازی مشکلات شهروندی را به همراه می آورد.

استمرار این بازدیدها موجب شناخت هر چه بیشتر مدیران اجرایی با مشکلات موجود و برنامه ریزی به منظور تسریع در جهت رفع آنها می شود.

طبق رصدهای خبرنگاران جنوب استان، سید علی هاشمی فرماندار شهرستان عسلویه یکی از فرماندارهای فعال حوزه جنوب می باشد.

بازدید بیش از ده پروژه در یک روز، فرماندار شهرستان عسلویه با پیگیری های مکرر خود باعث شده بارها مدیران کل و نماینده مجلس را به این شهرستان فرابخواند و پروژه ها را به صورت میدانی بازدید کند.

فرماندار عسلویه در بازدید های اخیر خود با دعوت از نماینده مردم در مجلس،مدیرکل ورزش جوانان، مدیرکل نوسازی مدارس استان و نماینده سازمان منطقه ویژه از پروژه های حوزه آب، جاده چریف،سالن ورزشی بساتین و سهمو جنوبی،مدرسه های روستای زبار، محور هاله – چاه مبارک، دبستان بندو، دبستان و هنرستان جوار کارخانه ای ، سالن ورزشی چاه مبارک ، سالن ورزشی و مدرسه شهید سلیمانی بیدخون و … بازدید کردند.

به گزارش جنوب استان به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان عسلویه این بازدیدها باهدف مرتفع نمودن مشکلات و موانع موجود،تزریق اعتبار و تسریع در جهت تکمیل پروژه صورت گرفت است.


پروژه جاده چریف

گفتنی است این پروژه با اعتبار بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان بوده و پیشرفت پروژه ۹۵ درصد میباشد.


پروژه سالن ورزشی روستای بساتین

گفتنی است این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳میلیارد تومان بوده و پیشرفت پروژه ۶۵ درصد میباشد.


پروژه مدرسه ۹ کلاسه هاجر زبار

گفتنی است این پروژه با اعتبار۳ میلیارد تومان بوده و پیشرفت پروژه ۲۵ درصد میباشد.


پروژه دبستان ۶ کلاسه بندو

گفتنی است این پروژه با اعتبار بالغ بر ۷ میلیارد تومان بوده و پیشرفت پروژه ۶۰درصد میباشد.


پروژه سالن ورزشی سهمو جنوبی

گفتنی است این پروژه با اعتبار بالغ بر ۸ میلیارد تومان بوده و پیشرفت پروژه ۵۵ درصد میباشد.


پروژه سالن ورزشی شهر چاه مبارک

گفتنی است این پروژه با اعتبار بالغ بر ۶ میلیارد تومان بوده و پیشرفت پروژه ۲۰درصد میباشد.


پروژه مدرسه ۱۲ چاه مبارک

گفتنی است این پروژه با پیشرفت ۴۵درصد میباشد.


پروژه مدرسه شهید سلیمانی بیدخون

گفتنی است این پروژه با اعتبار بالغ بر ۸ میلیارد تومان و با پیشرفت ۴۵درصد میباشد.


پروژه مدرسه شهید آگوشی بیدخون

گفتنی است این پروژه با اعتبار بالغ بر ۸ میلیارد تومان و با پیشرفت ۷۰درصد میباشد.