انتصاب:

انتصاب سرپرست پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

مهرداد مظفری دارای مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد نظری، کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی و دکتری مدیریت است.

اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه با اکثریت آرا، سرپرست جدید این شرکت را انتخاب کردند.

اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه در جلسه عصر دیروز با استعفای مهندس امیر گنجی دوست مدیرعامل این شرکت موافقت و دکتر مهرداد مظفری عضو هیئت مدیره را به سمت سرپرست انتخاب کردند.

مهرداد مظفری دارای مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد نظری، کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی و دکتری مدیریت است.

عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، رئیس هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر، معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی بانک صادرات ایران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز، معاون برنامه ریزی راهبردی و توسعه سیستم‌ها شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و همچنین مدیر توسعه تحقیقات کاربردی و فناوری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از جمله بخشی از کارنامه مدیریتی مهرداد مظفری سرپرست جدید پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه است.