طی حکمی از سوی مدیرعامل پتروشیمی بوشهر

سرپرست مدیریت توسعه سرمایه انسانی شرکت پتروشیمی بوشهر منصوب شد

جواد حاتمی طی حکمی آقای رضا دهقان به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سرمایه انسانی شرکت پتروشیمی بوشهر منصوب کردند.

حاتمی طی حکمی آقای رضا دهقان را از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ بعنوان سرپرست مدیریت توسعه سرمایه انسانی شرکت پتروشیمی بوشهر منصوب کردند.

متن حکم به شرح ذیل می باشد

نظر به تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان “سرپرست مدیریت توسعه سرمایه انسانی” شرکت پتروشیمی بوشهر منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات بقیه اله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با رعایت اصول عدالت محوری، روحیه انقلابی و جهادی ضمن بکارگیری و جلب مشارکت کلیه عوامل نسبت به پیگیری و اجرای وظایف آن حوزه و موارد ذیل اهتمام ویژه به عمل آورید.

– بازنگری و بروزرسانی اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت منابع انسانی برای واحدهای مختلف تحت سرپرستی.

– به روزرسانی ساختار سازمانی با مد نظر قرار دادن کلیات مدل ۳۴۰۰۰ISO  منابع انسانی در دوره های زمانی مشخص.

– شناسایی نیازمندیها، برنامه ریزی، جذب، آموزش و نگهداشت منابع انسانی.

– استقرار مدل استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان.

– ارتقاء سطح تعهدات سازمانی و حرفه ای گرائی در شرکت.

– مطالعه و توجه به بهبود رفتار شهروندی و جلوگیری از اعتیاد به کار به عنوان دو موضوع روز منابع انسانی.

– توجه به توسعه و توانمندسازی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت از طریق برنامه ریزی و اجرای آموزش های مرتبط.

– بازنگری و بهبود مستمر فرآیندها با هدف تسهیل و تسریع در امور منابع انسانی.

– نظارت، همکاری و فعالیت در کمیته های رفاهی- انگیزشی به منظور شناسایی نیازمندیهای مختلف خدمات رفاهی، تفریحی و اوقات فراغت و مسایل مربوط به کارکنان و خانواده آنان.

از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواستارم.