فرماندار کنگان:

مدیران کنگان در انتخابات پیش رو اصل بی طرفی را رعایت کنند

غریبی، فرماندار کنگان گفت: مدیران شهرستان در انتخابات پیش رو اصل بی طرفی را رعایت کنند.

احمد غریبی صبح شنبه در نشست ستاد انتخابات شهرستان کنگان اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از هرگونه نارضایتی با توجه به اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: مهمترین رسالت مجریان و دست اندر کاران انتخابات حول چهار محور سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت باشد.

فرماندار کنگان با تاکید بر لزوم همراهی رسانه‌ها و خبرنگاران برای تبیین اهمیت انتخابات و ایجاد شور انتخاباتی تصریح کرد: بازگویی و تبیین دستاوردهای نظام و خدمات دولت برای مردم ضروری است.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن انتخابات و شروع فرآیندهای مربوطه همه دستگاه‌های اجرای ماشین آلات و امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات شهرستان قرار دهند.