بازدید مشترک

بازدید نماینده مردم دیر کنگان جم عسلویه در مجلس شورای اسلامی از جاده وفاق

احمدی، نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی از عملیات اجرایی محور ساحلی دیر-کنگان (وفاق) بازدید کرد.

شیخ موسی احمدی از جاده وفاق، با حضور سید محمود دستغیبی مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر و فرماندار شهرستان دیر و معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان از محور ساحلی دیر-کنگان (وفاق) بازدید و اظهار کرد: مشکلات پروژه که در تداخل با تأسیسات عبوری آب و برق داشته را بررسی و ضمن ارائه راه حل فنی، مقرر شد در اسرع وقت موارد مذکور پیگیری شود و به نتیجه برسد.

دستغیبی افزود: همچنین پبشرفت فیزیکی و روند عملیات اجرایی بررسی که ضمن رضایت از عملکرد پیمانکار، بر تسریع در روند عملیات باقیمانده جهت بهره برداری هر چه سریعتر از پروژه تأکید شد.