انتصاب مدیرعامل بومی

مدیرعامل پتروشیمی مروارید باز هم تغییر کرد

بر اساس اطلاعات رسیده به جنوب استان گفته می شود سکان هدایت پتروشیمی مروارید به «محمود فخرایی» سپرده شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به جنوب استان گفته می شود با پیگیری استانداری و نمایندگان استان سکان هدایت پتروشیمی مروارید به محمود فخرایی سپرده شده است.

این روزها پتروشیمی مروارید به عنوان یکی از پر حاشیه ترین پتروشیمی های کشور شناخته میشود.

هر روز یک خبر و یک حاشیه سبب شد تا مدیران پترو فرهنگ و صندوق ذخیره فرهنگیان بر آن شدند تا با انتصاب یک مدیر بی حاشیه به چالش ها پایان دهند.

پس از ابهامات فراوان نسبت به استعفای نظر پور مدیر عامل پیشین پتروشیمی مروارید اینبار با یک تصمیم جدید ، هدایت این پتروشیمی را به یک نیروی بومی واگذار کردند.

وی پیش از این مدیرعاملی پتروشیمی فارابی، مدیر بهره برداری پتروشیمی فن آوران و نیز پس از آن رئیس راه اندازی طرح متانول پتروشیمی بوشهر در سابقه حرفه ای خود دارد.

همچنین پتروشیمی مروارید ظرفیت تولیدی ۵۰۰ هزارتن منو اتیلن گلایکول (MEG) ، ۵۰ هزار تن دی اتیلن گلایکول (DEG) و ۳٫۴ هزار تن تری اتیلن گلایکول (TEG) در سال را داراست و تمامی این محصولات نیز به صورت مایع تولید می شوند.
خوراک این واحد ۳۴۰ هزار تن در سال اتیلن و ۳۶۸ هزار تن در سال اکسیژن می باشد که از واحدهای اتیلن و پتروشیمی دماوند تامین می شود.