بازدید نمایندگان از تأسیسات نفتی و گازی پارس جنوبی

سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به عسلویه

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه به همراه جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت از فاز ۱۴ پارس جنوبی بازدید کردند

ورود اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به عسلویه
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور بازدید از طرح‌های توسعه ای پارس جنوبی صبح امروز وارد عسلویه در استان بوشهر شدند.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز اعضای کمیسیون انرژی مجلس را همراهی می‌کند
بازدید از طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی و شرکت در نشست با مجریان طرح‌ها از مهمترین برنامه سفر یک روزه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به عسلویه است.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو تشکیل می‌شود.

جایگاه نمایندگان استان بوشهر در کمیسیون انرژی

موسی احمدی در سال ۱۳۹۹ موسی احمدی نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس 

عبدالکریم جمیری در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ عبدالکریم جمیری عضو کمیسیون انرژی مجلس