متن اقدامی برای نمایندگان مجلس از خبرنگار و فعال اجتماعی عسلویه

یادداشت از حسین محمدی زاده : متن اقدامی برای نمایندگان مجلس از خبرنگار و فعال اجتماعی عسلویه

یادداشت از حسین محمدی زاده : متن اقدامی برای نمایندگان مجلس از خبرنگار و فعال اجتماعی عسلویه

به کسانی که کاندیدای مجلس هستند، لطفاً فکر همه مردم باشید. نه اینکه دنبال ادم‌های معروف شهر بروید تا رای جمع کنید. مردمانی هستند که جوان بیکار دارند، بدهی‌های زیادی دارند و خرج خانواده‌شان زندانی شده است. شما حق ندارید فقط برای جمع‌کردن رای به سراغ افراد معروف بروید، به فکر همه مردم باشید و به مسائل عمومی توجه داشته باشید.

ما در حقیقت به دنبال حق گرفتن هستیم، نه خریدنی. آیا می‌توانید به مردم این اطمینان را بدهید که به مسائل اصلی شهر و مشکلات آنها توجه می‌کنید و از آنها حمایت می‌کنید؟ می‌توانید امضا کنید که این مسائل را حل خواهید کرد؟ شاید بعد از گرفتن رای، قادر به انجام آن‌ها نباشیم، اما باید به خود یادآوری کنیم که خدا بالاتر از همه است و حقی را از ما خواسته است.

لطفاً از مشکلات اصلی شهر بنویسید و به ذهن‌های ما تاکید کنید که چه مواردی را حل می‌کنید. مشکلات شهر را به یاد مردم بیاورید و تعهد دهید که به آن‌ها پی گیری خواهید کرد، تا اینکه مردم از رای دادن فرار نکنند.