کرمی رفت

غلامحسین زارعی نماینده «دشتی و تنگستان» در مجلس دوازدهم شد

بر اساس نتایج غیررسمی آخرین آرای شمارش شده، غلامحسین زارعی از حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان توانسته با رأی مردم به مجلس دوازدهم راه پیدا کند.

غلامحسین کرمی نماینده فعلی مجلس در حالی که در حوزه تنگستان از رقیب خود جلو بود اما با شمارش آرای حوزه دشتی، غلامحسین زارعی اکثریت آرای حوزه انتخابیه را کسب کرد.

غلامحسین زارعی، فرمانداری دشتستان در استان بوشهر، فرمانداری لنگه و پارسیان در هرمزگان و مدیر کلی اداره کار و تعاون و میراث فرهنگی بوشهر را در کارنامه دارد.