جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس دوازدهم شد

جعفر پورکبگانی با کارنامه ای پر، توانست با کسب اکثریت آرا، منتخب مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس دوازدهم شود.

بر اساس نتایج غیررسمی آخرین آرای شمارش شده، «جعفر پورکبگانی» با پیشی گرفتن از عبدالکریم جمیری نماینده فعلی مجلس یازدهم، توانست بعنوان منتخب مردم بوشهر، گناوه و دیلم به دوازدهمین مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

پورکبگانی، سابقه فرمانداری و ریاست شورای شهر بوشهر را در کارنامه دارد.