جمع‌آوری امضا

کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی با حدود ۷۴ هزار امضا

کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» که از سوی علیرضا میرغفاری، از اعضای کارگری شورای عالی کار، آغاز شده، تاکنون توسط حدود 74 هزار تن امضا شده است.

همزمان خبرگزاری ایلنا روز شنبه ۲۶ اسفند از جلسه‌ دیگر شورای عالی کار برای مذاکره بر سر تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به نوشته وب سایت «کارزار»، در بخشی از متن «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» آمده است: «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.»

از نگاه پیشنهاد دهندگان کارزار، دستمزد پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی فاجعه سالی بود که پشت سر گذاشته شده؛ به نحوی که طراح کارزار معتقد است کارگران در دوران سخت جنگ تحمیلی، شش سال حداقل دستمزدشان ثابت مانده و جبران نشدن فاصله مزد و هزینه‌های زندگی سبب شده است که این شکاف روز به روز بیشتر شود. به‌ طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

امضاءکنندگان کارزار خواستار اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند و از متولیان امر درخواست دارند که تعیین دستمزد سالانه مشروط به تامین معیشت خانواده شود؛ بنابراین از آنجا که آخرین محاسبات رقم سبد معیشت در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۲ میلیون تومان اعلام شده و جبران این فاصله تقریبا غیر ممکن است، در پویش خود درخواست تصویب رقم ۱۵ میلیون تومانی به‌عنوان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را ارائه کرده‌اند.

آنها بر این باورند که در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌ عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ صنفی نیست و آن‌ طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.

آدرس کارزار

https://www.karzar.net/mozd1403