شورای نگهبان

صحت انتخابات مجلس در استان بوشهر به تایید شورای نگهبان رسید

شورای نگهبان صحت انتخابات مجلس دوازدهم در استان بوشهر را تایید کرد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه) اعلام کرد که صحت انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه مورد تایید قرار گرفته است.

در لیست اعلامی از سوی طحان نظیف، حوزه های انتخابیه چهارگانه استان شامل “بوشهر، گناوه و دیلم”، “دشتستان”، “دشتی و تنگستان” و “کنگان، دیر، جم و عسلویه” می باشد.

در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، موسی احمدی و ابراهیم رضایی از حوزه های انتخابیه جنوب استان و دشتستان ابقا شدند، اما در حوزه بوشهر، گناوه و دیلم جعفر پورکبگانی و در حوزه دشتی و تنگستان غلامحسین زارعی به مجلس راه یافتند.