طی حکمی:

انتصاب یک بومی در سازمان انرژی اتمی ایران

با حکم مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر سازمان انرژی اتمی ایران، علیرضا بحرانی، دانش آموخته دانشگاه خلیج فارس بوشهر به عنوان سرپرست روابط عمومی این سازمان منصوب شد.

به گزارش جنوب استان، با حکم مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر سازمان انرژی اتمی ایران، علیرضا بحرانی، دانش آموخته دانشگاه خلیج فارس بوشهر به عنوان سرپرست روابط عمومی مرکز ملی علوم و فنون لیزر سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد.

بحرانی سابقه گویندگی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی برنامه‌هایی همچون سلام بوشهر، پژواک، پنج دری و جوان جنوبی را در صدای مرکز بوشهر در کارنامه خود دارد.