ته لنجی و نهایی شدن آن برای تصویب در کمیسیون های دولت

محسن رضایی به بوشهر خواهد آمد

🔴 ۲۱ آبان ۱۴۰۰ سفر محسن رضایی به بوشهر لغو شد 🔴

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور قرار بود امروز برای بررسی ظرفیت‌ها و مشکلات اقتصادی استان بوشهر، به این استان سفر کند که سفرش لغو شد.

بازدید از بندر و گمرک، انبار اموال تملیکی، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، ظرفیت های کشاورزی دشتستان، بندر گناوه و منطقه ویژه شمال استان از برنامه های محسن رضایی عنوان می شود.

گویا بررسی بسته پیشنهادی استان درخصوص ته لنجی و نهایی شدن آن برای تصویب در کمیسیون های دولت نیز جزو اولویت های این سفر است.