گزارش عملکرد شورای راهبردی

بخشی از تجهیزات مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی استان بوشهر تأمین شد

شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، بخشی از تجهیزات مورد نیاز اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه، شبکه بهداشت شهرستان‌های عسلویه و دیر و بیمارستان شهید قاسم سلیمانی شهرستان چاه مبارک را تأمین کرد و تحویل داد.

شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، بخشی از تجهیزات مورد نیاز اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه، شبکه بهداشت شهرستان‌های عسلویه و دیر و بیمارستان شهید قاسم سلیمانی شهرستان چاه مبارک را تأمین کرد و تحویل داد.

این آیین که در شرکت پتروشیمی نوری برگزار شد،‌ ضمن بیان نقش بارز مردم منطقه در میزبانی شایسته از صنعت، بر رویکرد مثبت شورا در توسعه پایدار منطقه و انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به سابقه شکل‌گیری شورای راهبردی، گام‌های برداشته‌شده، به‌ویژه در تجهیز بیمارستان‌های منطقه در دوران کرونا را قابل توجه دانست و لزوم همیاری همه ارکان منطقه‌ای اعم از شرکت‌های نفتی و دستگاه‌های دولتی در رفع محرومیت منطقه را خواستار شد.

حسین عبدالهی، معاون آموزش و پرورش عسلویه، احمدی نماینده منطقه سوم نیروی دریای سپاه، جاسم زارعی رئیس شبکه بهداشت شهرستان عسلویه و احمد آخوندی رئیس شبکه بهداشت دیر، به طرح مسائلی درباره همکاری با شورای راهبردی برای رفع نیازهای منطقه پرداختند.