تیشه به ریشه روزی مردم

ممنوعیت اسکان کارکنان نفت،گاز و پتروشیمی در شهرهای عسلویه و نخل تقی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس، ممنوعیت اسکان کارکنان صنعت در شهرهای عسلویه و نخل تقی را به شرکت‌های زیرمجموعه و مستقر در منطقه ابلاغ کرد.

اغلب مردم  شهرستان عسلویه با توجه به اینکه در جوار صنعت هستند، اما متاسفانه نتوانستند شغل در خور شانی در این شرکت ها به دست بیاورند، اکثر جوانان بومی این منطقه بیکار و یا رو به شغل های کاذب و سطح پایین آورده اند، تعدادی از مردم این شهرستان پر ثروت هم با اخذ وام و قرض و کوله توانسته اند آلونکی برای اجاره بسازند، که متاسفانه در اقدام اخیر سازمان منطقه ویژه پیرو مکاتبات استاندار تیشه به ریشه روزی مردم زده شد.

از سوی دیگر قلب تپنده اقتصادی هر شهر بازار می باشد: بازار، نقش اساسی در توسعه و پویایی شهرها دارد و می‌توان از ظرفیت‌های این ساختار شهری، جهت تقویت اقتصاد و هم‌پیوندی عناصر شهری بهره برد، اما با این تصمیم غلط و خالی کردن جمعیت بازار این دو شهر راکد خواهد شد و ضربه سنگینی به اقتصاد این دو شهر خواهد خورد.

در متن نامه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس آمده است: با عنایت به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مکاتبات استاندار بوشهر درخصوص مهاجرت معکوس از شهرهای عسلویه و نخل تقی در راستای تاکیدات صورت گرفته ضروری است کلیه پیمانکاران پروژه‌ها و طرح‌های مستقر در منطقه که با آن شرکت فعالیت می‌نمایند از تملک و یا اجاره مجل سکونت کارکنان و کارگران خود در شهرهای یاد شده اجتناب نموده و محل‌های اقامتی مورد نیاز را در محل های مناسب شهری و خارج از شهرهای عسلویه و نخل تقی تامین و استفاده نمایند.

لازم به ذکر است الزام انجام این امر مشمول کلیه شرکت‌های اصلی و پیمانکاران تابعه مستقر در منطقه بوده و روند انجام کار از طریق ستاد فرماندهی شرایط اضطراری منطقه پیگیری خواهد شد.

ولیکن بسیاری از ساکنین بومی این دو شهر درآمدی جز اجاره منازل خود به پیمانکاران ندارند بر این اساس بایست در خصوص اجرای مصوبه فوق سنجیده تر عمل نمود تا معیشت و اقتصاد ساکنین این دو شهر تاثیر سو نپذیرد.