اعتراض نماینده جنوب استان؛

هلدینگ خلیج‌فارس با دوری از سیاسی‌بازی به ارتقا زیرساخت‌های منطقه پیرامونی کمک کند

احمدی،نماینده جنوب استان بوشهر گفت: برای مردم و جامعه هدف این هلدینگ پذیرفتنی نیست که با مشکلات فراوانی روبرو باشند و ورزش، بهداشت و آموزش آن‌ها لنگ بماند اما صدها میلیارد تومان خرج تیم‌داری و ریخت‌وپاش‌ها در خارج از وظایف قانونی و اجتماعی شود.

موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس در واکنش به واگذاری سهام یک باشگاه ورزشی به هلدینگ خلیج‌فارس گفت: سیاسی‌بازی این مجموعه پذیرفتنی نیست و این هلدینگ و پتروشیمی‌های زیرنظر آن در جنوب استان بوشهر به‌جای انجام چنین اقداماتی باید با انجام کامل مسئولیت‌های اجتماعی خود به توسعه و ارتقا زیرساخت‌های مناطق پیرامونی اهتمام بورزند.
حجت‌الاسلام دکتر موسی احمدی تأکید کرد: برای مردم و جامعه هدف این هلدینگ پذیرفتنی نیست که آن‌ها با مشکلات فراوانی روبرو باشند و ورزش، بهداشت و آموزش آن‌ها لنگ بماند اما صدها میلیارد تومان خرج تیم‌داری و ریخت‌وپاش‌ها در خارج از وظایف قانونی و اجتماعی شود.