شهروند خبرنگار؛

همه کارگران یک پالایشگاه را اخراج کردند

روز گذشته مدیران یک شرکت پالایشی بیشتر کارکنان خود را تعدیل کردند و به آنها گفتند به فکر شرکت دیگری باشند.

گزارش جنوب استان به نقل از سیستم شهروندخبرنگار، تماس های گرفته شده از سوی برخی کارکنان پالایشگاه ستاره سبز سیراف می گوید به دستور هلدینگ پارسیان برای تعدیل نیرو، در جلسه هیئت مدیره این شرکت، تصمیم گرفته شده تا همه پرسنل شرک به جز چند مدیر تعدیل شوند.

این شرکت پالایشی که دارنده سهام یکی از پالایشگاه های سیراف است، تحت نظر هلدینگ پارسیان اداره می شود که گویا نابسامانی در این هلدینگ، موجب پایان پروژه پالایشی سیراف شده است.

برخی کارکنان این پروژه پالایشی می گویند شرکتی که هلدینگ پارسیان پس از استعفای ۹ ماهه مدیر عاملش، نسبت به انتخاب مدیر عامل و اعضاء جدید هیئت مدیره بی تفاوت است، قصد دارد برای همیشه با این شرکت خداحافظی کند.