معاون عمرانی استاندار بوشهر:

شوراها و شهرداری‌ها باید مساله محور حرکت کنند

معاون عمرانی استانداری بوشهر با بیان اینکه علوم نظری و عملی در حوزه شهرسازی باید به‌روز رسانی شوند، گفت: شوراها و شهرداری‌ها باید مساله محور حرکت کنند.

محمد هادی رستمیان عصر پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی و معاونان شهرسازی شهرداری‌های کلانشهر و مراکز استان‌ها در سالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: در نظریه‌ها و تئوری‌هایی که شهر سازان ارائه می‌کنند شهر مثل یک موجود زنده است، موجود یک نظم و انسجام دارد، رشد کمی و کیفی پیدا می‌کند و به منابع انرژی نیاز دارد.

وی بیان داشت: شهر ما در یک ساختار نظام مند می‌تواند رشد و تعالی پیدا کند و در این راستا به آب و برق و گاز برای ادامه حیات نیاز دارد و دائماً در تعالی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر بازآفرینی با نگاه به هویت گذشته بدون حذف هویت گذشته و ایجاد هویت و تمدن جدید را بسیار مهم و حساس عنوان کرد و گفت: توجه به بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهر و سکونتگاه‌های غیر رسمی و یا الحاقاتی به شهر، یک نگرش بسیار هوشمندانه را می‌طلبد.

رستمیان با تاکید بر اینکه علوم نظری و عملی در حوزه شهرسازی باید بروز رسانی شوند ابراز داشت: شوراها در شهرداری‌ها در کار خود استمرار داشته و مساله محور حرکت کنند و شرایط اقلیمی و بومی هر منطقه تطابق پذیری داشته باشند.

وی بیان داشت: نقش مردم نباید نادیده گرفته شود و از آن غافل شد، به ویژه ساکنان آن بافت چون با گوشت و پوست خود فضا را احساس کردند می‌توانند به عنوان تسهیل گر به مسئولان در این امر کمک کنند.