امام جمعه کنگان:

اولویت جذب شرکت پیشگامان سیراف باید جوانان شهرستان کنگان باشد

امام جمعه کنگان با اشاره به اطلاعیه استخدام نیرو شرکت پیشگامان گفت: با توجه به اینکه این شرکت در محدوده شهرستان کنگان است اولویت جذب با جوانان شهرستان کنگان است.

امام جمعه کنگان با اشاره به اطلاعیه جذب و استخدام نیرو توسط شرکت پیشگامان سیراف ، ضمن تشکر از همکاری های این شرکت ، عنوان داشت: با توجه به اینکه این شرکت در محدوده شهرستان کنگان قرار دارد در جذب و استخدام نیرو نیز ، جوانان جویای کار این خطه اولویت باشند.