انتصاب

عبادی سرپرست شرکت پتروشیمی بوشهر شد

در نشست اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بوشهر، عبدالله عبادی بعنوان سرپرست این شرکت معرفی گردید.

عبادی تا پیش از این بعنوان یکی از نمایندگان شستان در هیئت مدیره پتروشیمی بوشهر فعالیت داشته و در سوابق ایشان عضویت در هیئت مدیره بسیاری از بنگاه های اقتصادی ودجا همچون پتروشیمی مرجان، بدر شرق منطقه آزاد چابهار، مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه دیده می شود.

اکبری تحصیل کرده مقطع دکتری مهندس شیمی بوده و در سوابق ایشان عضویت موظف در هیئت مدیره و معاونت مهندسی و طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی جم، سرپرست شرکت توسعه پلیمر کنگان، عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی مروارید، پالایشگاه نفت بندرعباس، مدیرعامل فولاد سنگان و… را در کارنامه خود دارد.