در صورت احراز صلاحیت

محمدرضا اسماعیلی شهردار کنگان خواهد شد

محمد اسماعیلی رئیس کمیسیون عمران و عضو شورای اسلامی شهر کنگان به عنوان شهردار کنگان معرفی شده است.

در پی استعفای رحیم جمالی، شهردار کنگان، در جلسه‌ای که در شورای اسلامی این شهر برگزار شد و علی سطحانیان به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید.

خبرها حکایت از انتخاب محمدرضا اسماعیلی رئیس کمیسیون عمران و عضو شورای اسلامی شهر کنگان برای تصدی شهردار کنگان دارد.

رحیم جمالی هم بعد از استعفا در کنگان، اعضای شورای شهر عسلویه دست به کار شدند و رحیم جمالی با اکثریت ارا به عنوان شهردار جدید عسلویه انتخاب کردند.

در حال حاضر احراز صلاحیت سه شهردار از جنوب استان بوشهر (کنگان،شیرینو،عسلویه) در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح است.