طی احکام های جداگانه

مسئولین ستاد جلیلی در شهرهای بوشهر مشخص شدند

رئیس ستاد جلیلی در استان بوشهر طی احکامی مسئولین ستادهای شهرستانی را منصوب کرد.

غلامرضا ابراهیمی کاندیدای انتخابات مجلس به عنوان رئیس ستاد شهرستان بوشهر منصوب شد و همچنین حجت بارگاهی مسئول ستاد شهرستان دشتستان، سید محمد جواد موسوی کراماتی مسئول ستاد دیر، ابوذر حسین پور مسئول ستاد کنگان، اسماعیل بیدار مسئول ستاد جم، محمد زارعی مسئول ستاد عسلویه، سید نصرالله موسوی نصب مسئول ستاد گناوه، یوسف برومندنژاد مسئول ستاد شهر اهرم، حسین باغداری مسئول ستاد دشتی، حجت الاسلام خضری مسئول ستاد بخش دلوار، غلامرضا علیزاده مسئول ستاد شهر چغادک و مهدی بشیری به عنوان مسئول ستاد دیلم معرفی شدند.

همچنین داوود حاجی نژاد به عنوان دبیر ستاد جلیلی در استان و رقیه کرمی نیز به عنوان مسئول ستاد بانوان استان منصوب شد.