آتش نشانان فراسکو در دل آتش

مهار آتش سوزی یک منزل مسکونی در بندر شیرینو

آتش نشان‌های جانفشان،شرکت فراسکو در بندر شیرینو سنگ تمام گذاشتند.

در پی مشاهده دود غلیظ توسط مهندس گنابادی، مدیر بندر شرکت فراسکو، ماموریت مهار آتش در این شهر را به ایستگاه آتش نشانی خود داد.

در روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ رئیس ایستگاه آتش نشانی با هماهنگی رئیس بندر و پایانه نفتی فراسکو ،تصمیم سریع و به موقع جهت اعزام یک تیم آتش نشانی گرفته شد.

یک منزل شخصی در حریق گرفتار شده بود آتش در حال پیشروی به سمت سایر منازل مسکونی همجوار بود که با حضور به موقع و عکس العمل سریع تیم آتش نشانی با استفاده از تکنیک های اطفاء،خنک سازی و جداسازی اطفاء و از سرایت حریق به منزل مسکونی جلوگیری شد.

بعد از اطفا کامل حریق و خنک سازی نهایی تیم هایی از فاز دو پتروشیمی و منطقه ویژه پارس نیز حضور پیدا کردند.

در پایان رئیس شورای شهر از زحمات مدیر محترم بندر (جناب مهندس گنابادی)، رئیس آتش نشانی، اعضای تیم آتش نشانی و سایر تیم عملیات در سازمان منطقه ویژه پارس تشکر و قدردانی کرد.

شرکت فراسکو عسلویه با هدف ایجاد بندر و ترمینال تخصصی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و گازی، جهت رفع بخشی از نیازهای زیر ساختی کشور در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در شهر شیرینو قرار گرفته است.