سرپرست اداره بهزیستی شهرستان عسلویه

اهدا ء لوازم ضروری زندگی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان عسلویه

به همت مساعدت و همکاری خیرخواهانه شرکت پتروشیمی مبین در منطقه پارس جنوبی تعدادی وسایل لوازم ضروری منزل با تلاشها و رایزنی های بهزیستی شهرستان عسلویه به مددجویان تحت پوشش اهداء گردید.

نجاه دشته سرپرست اداره بهزیستی شهرستان عسلویه در گفتگویی از اهداء  لوازم منزل به تعدادی از توانخواهان و مددجویان تحت پوشش خبر داد و بیان داشت:  در پی بازدیدهایی که از منازل تعدادی از توانخواهان صورت گرفت مشکلات و نیازمندی های این بزرگواران در اولویت قرار گرفت که از طریق مساعدت پتروشیمی مبین وسایل ضروری توسط اداره بهزیستی شهرستان عسلویه خریداری و به مددجویان اهداء  شد.

دشته ضمن تقدیر  از مجموعه پتروشیمی مبین به خاطر این عمل خدا پسندانه کمک به معلولین و نیازمندان را دارای اجر و پاداش فراوان در نزد خدای بزرگ عنوان کرد