خودروهای سورای بنزینی گازوئیل زدند

بنزین ارزان نشده گازوئیل زده اید

اشتباهی عجیب و غریب که باعث شد ماشین های سواری بندر کنگان بجای بنزین گازوئیل در باک خودرو هایشان ریخته شود!!!!

مسئول جایگاه سوخت ستاره خلیج فارس کنگان در خصوص اشتباه پیش آمده برای تخلیه گازوئیل در مخزن بنزین از شهروندان عذرخواهی کرد و گفت: ان شاءالله پس از پاکسازی کامل مخزن، احتمالا تا فردا شب به روال عادی سوخت رسانی باز می گردیم و میتوانیم عرضه بنزین را از سر بگیریم.

وی افزود:  سوخت گازوئیل قرار بود که فردا به دست ما برسد اما امروز به جایگاه ما می رسد . از آنجایی که نیروی جایگاه سوخت ما از این موضوع بی اطلاع بوده، متوجه موضوع نمی شود و گازوئیل در مخزن بزنین تخلیه می شود که متعاقب آن چند راننده نیز از همین سوخت قاطی استفاده می کنند و مشکلاتی برای خودروهایشان به وجود می آید.

پاکنژاد عنوان کرد: مجددا از همه عزیزان عذرخواهی می کنم. ان شاءالله پس از پاکسازی کامل مخزن، احتمالا تا فردا شب به روال عادی سوخت رسانی باز می گردیم و رانندگان گرامی می توانند برای دریافت خدمات و بنزین به جایگاه سوخت ستاره خلیج فارس کنگان مراجعه کنند.