طی حکمی

مسئول کار گروه مهندسین جنوب استان بوشهر در ستاد مردم ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیر ستاد مردم ایران مصطفی آذرگون به عنوان مسئول کار گروه مهندسین جنوب استان بوشهر ستاد مردم ایران منصوب شد.

طی حکمی از سوی دبیر ستاد مردم ایران حجت الاسلام گل محمدی جناب مصطفی آذرگون به عنوان مسئول کار گروه مهندسین جنوب استان بوشهر ستاد مردم ایران منصوب شد.

 

این ستاد که در کل کشور دایر می شود با حضور گروه‌های مردمی و خودجوش برای فعالیت در راستای جلب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات برپا می شود.

 

این ستاد با تمرکز بر گفتمان اصلح فعالیت و تلاش می کند افراد بیشتری در انتخابات حضور یابند و زمینه ایجاد شور انتخاباتی فراهم شود.

 

مصطفی آذرگون گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات و نیز حضور پرشور و حداکثری مردم، تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا با تشکیل ستاد مردم ایران هر پایگاه و هر مسجد یک ستاد مشارکت مردمی برای حضور پرشور در انتخابات باشد.