افتخاری برای استان بوشهر:

شیخ موسی احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شد

موسی احمدی نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی انتخاب شد.

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی ظهر امروز برگزار شد.

با رای اعضا موسی احمدی نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی انتخاب شد.

رمضانعلی سنگدوینی و محمد بهرامی به عنوان نواب رئیس کمیسیون انرژی تعیین شدند.

همچنین  جلیل مختار به عنوان سخنگو و امید کریمیان و عبدالحسین همتی به عنوان دبیران این کمیسیون انتخاب شدند.

احمدی، اولین نماینده در استان بوشهر است که توانست ریاست کمیسیون انرژی را به دست بگیرد.

وی که در دوره قبل تجربه نایب رئیس اول کمیسیون انرژی را در کارنامه داشت و از باتجربه ترین افراد در این کمیسیون است.