اقدام پسندیده فرماندار شهرستان جم

سید محمد احمد پور رفت در دل مردم

سيد محمد احمد پور فرماندار بومي، انقلابي و مردمي جم در اولين اقدام پسنديده خود و در جهت نزديكي با آحاد مردم شهرستان محل سكونت خود را از شهرك به بيرون منتقل مي كند.

به گزارش جنوب استان: مردم شهرستان جم سال ها مطالبه ی سکونت مسئولین خود را در بیرون از شهرک ها داشته اند.
می توان گفت این اقدام ارزشمند فرماندار جدید گامی مهم در اقدامات آینده در جهت منافع مردم در مقابل شرکت های نفتی خواند.