فرماندار مردمی کنگان

مسئول پایگاه خبری جنوب استان از زحمات سید علی پاکنژاد تقدیر و تشکر کرد

تقدیر مسئول پایگاه خبری جنوب استان از فرمانداری که شایسته ، مهربان ، زحمت کش، بی باک و خادم مردم بوده و هم اکنون هستند.

بهمنی مسئول پایگاه خبری جنوب استان از زحمات سید علی پاکنژاد تقدیر و تشکر کرد:
چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به مردم و در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، خالصانه از هیچ کوششی دریغ ننموده و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان از جان و مال خود گذشته و با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند، جناب آقای سید علی پاکنژاد از اینکه مدتی از بهترین سال های عمر خود را در کنف الطاف خاصه ی الهی درکسوت فرماندار شهرستان کنگان به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر در این خطه از سرزمین ایران عزیز پرداخته اید و لحظه به لحظه پاسخگوی مردم حتی در روز های پایانی خود را داشته اید، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی شهرستان کنگان نهایت سپاس و قدر دانی را خدمت حضرت عالی ابراز داریم.