صیادان دیری پیدا شدند

صیادان گمشده دیری پیدا شدند

صیادان گمشده دیری پیدا شدند با تلاش های شبانه روزی ملوانان دیری و گشت هوایی بالگرد پس از ۵ روز جستجو ۴ صیاد مفقود شده بندر دیری در دریا سالم پیدا شده اند. گفتگو با شفیق‌نیا، ناخدای قایق صیادی گم شده بندر دیر: روز دوم آذر ماه جاری برای صید ماهی به ۲۵ مایلی دریا […]

صیادان گمشده دیری پیدا شدند
با تلاش های شبانه روزی ملوانان دیری و گشت هوایی بالگرد پس از ۵ روز جستجو ۴ صیاد مفقود شده بندر دیری در دریا سالم پیدا شده اند.

گفتگو با شفیق‌نیا، ناخدای قایق صیادی گم شده بندر دیر:
روز دوم آذر ماه جاری برای صید ماهی به ۲۵ مایلی دریا رسیدیم و تور انداختیم که بطور ناگهانی توفان شروع به وزیدن کرد و موج های بزرگی در دریا ایجاد شد و در این روز همگی مرگ را به وضوح دیدیم و شهادتین بر زبان آوردیم.
در فاصله ۲۵ مایلی بندر دیر به دلیل خرابی باتری موتور نتوانستیم خود را به ساحل برسانیم و در دریای توفانی گیرافتادیم و دو موتور لنج و کشتی دوبه که در کنار ما عبور کردند اما به تلاش های ما برای استمداد توجه نکردند.
از طرف دیگر، توفان شمالی هم شروع و به مرور زمان آب وارد بدنه قایق شد اما با دادن روحیه به جاشوها و خالی کردن آب از قایق به آینده امیدوار شدیم.
با وجود اینکه همگی تلفن همراه داشتیم اما در این موقعیت هیچ گونه آنتی دهی صورت نمی گرفت و مرتب امیدوارانه خدا را شکر و همه به درگاهش رازو نیاز می‌کردیم.
با مدیریت جیره بندی غذای خود را شروع کردیم تا روز آخر یک قرص نان و دو عدد سیب زمینی داشتیم.
با وجود اینکه جلیقه نجات داشتیم و تور خود را به دریا انداختیم و با تجربه ناخدایی قایق را از غرق شدن نجات دادیم.