مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

چه کسی مدیرعامل «هلدینگ» می شود؟

«بیات و شاه میرزایی» به توافق رسیدند/ «جوکار» یا «محسنی»؛ چه کسی هلدینگی می‌شود؟

«بیات و شاه میرزایی» به توافق رسیدند/ «جوکار» یا «محسنی»؛ چه کسی هلدینگی می‌شود؟

«عبدالحسین بیات» رئیس هیات‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت و «مرتضی شاه میرزایی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سر معرفی «غلامرضا جوکار» به عنوان گزینه مدیرعامل جدید صنایع پتروشیمی خلیج فارس به توافق رسیدند تا مدیرعامل پتروشیمی «بوشهر» رقیب «محمدرضا محسنی» مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی شود.