گزینه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در پایتخت

باوجود اینکه از سوی استاندار بوشهر یک نفر به عنوان گزینه پیشنهادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر معرفی شده است هم اکنون در پایتخت گزینه های دیگر ارشاد به انجام مصاحبه پرداخته و بشدت در حال رایزنی برای تصاحب صندلی ریاست این اداره کل هستند.

به گزارش جنوب استان،شنیده های محافل سیاسی و فضای مجازی حکایت از آن دارد که هم اکنون گزینه های تصدی مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در پایتخت بشدت در حال تلاش جهت تصاحب این سمت در استان هستند.

شنیده می شود؛ در حالی که عبدالرضا عالی پور معاون پیشین قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بدلیل تجربه و تخصص لازم به عنوان گزینه نهایی از سوی استاندار به وزارت ارشاد معرفی شده بود، هم اکنون عبدالرحیم افروغ مسول انجمن اسلامی دانش آموزان استان بوشهر، امید پارسایی فر رئیس حوزه هنری بوشهر و ایرج مزارعی از پرسنل صدا و سیمای مرکز بوشهر بشدت در وزارت خانه در حال رایزنی برای تصدی این پست می باشند.

شنیده شده است با وجود اینکه یکی از گزینه ها دارای کد استخدامی نیست؛ ولی عده ای در حال تلاش هستند تا ابتدا او را استخدام نموده و سپس وی را به عنوان مدیرکل برگزینند.

شنیده ها از این قرار است، در حالی که این گزینه ها در تهران به انجام مصاحبه پرداخته اند و گزینه نهایی استان نیز عالی پور بوده است، هم اکنون در تهران رقابت سختی بین پارسایی و افروغ در جریان است که به زعم متولیان امر در روز های آینده یکی از آن دو به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر منصوب خواهد شد.