بازدید رئیس تربیت‌ بدنی آموزش و پرورش استان بوشهر از فضاهای ورزشی

رئیس تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی اداره کل آموزش وپرورش استان بوشهر از فضاهای ورزشی مدارس استان بازدید کرد.

به گزارش جنوب استان ، منوچهر هوشیار اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و آغاز حضوری فعالیت‌های آموزشی به منظور بررسی وضعیت فضاهای آموزشی و ورزشی مدارس جهت اجرای فعالیت‌های درس تربیت بدنی از مدارس شهرستان و مناطق دشتستان، تنگستان، آب پخش، سعد آباد و شبانکاره بازدید شد.
وی گفت: در این بازدید که معاونین پرورشی و تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی شهرستان مناطق فوق حضور داشتند از نزدیک مسائل و مشکلات موجود در خصوص اجرای درس تربیت بدنی در شرایط حضوری با مدیران مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
هوشیار تصریح کرد: تلاش‌های خوبی جهت اجرای فعالیت‌های آموزشی، ورزشی در مدارس صورت گرفته است که جای تقدیر دارد.
همچنین از مدارس پویا و کلاس‌های درس تربیت بدنی در سازه مدرسه نیز بازدید شد.