وضعیت نامساعد گنجینه بافت فرهنگی تاریخی بوشهر

حال ناخوش گنجینه توریستی بوشهر

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: بافت فرهنگی تاریخی بوشهر یک گنجینه ارزشمندی است شرایط خوبی ندارد و باید مشوق‌های خاص برای احیا این بافت با محوریت تفریحی توریستی در نظر بگیرم.

به گزارش جنوب استان ،خدیجه گرشاسبی اظهار داشت: بندر بوشهر دارای پتانسیل‌های بسیاری است و باید بسترهای مناسب برای حضور سرمایه گذاران بومی در استان فراهم شود.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: ما سرمایه گذارانی داریم که در استانهای دیگر و حتی خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند و در صورت مهیا شدن شرایط آماده سرمایه گذاری در بوشهر هستند.

گرشاسبی تصریح کرد: با توجه به نیاز باید سرمایه‌گذاران بومی را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی استان تشویق کرد و مشوق‌های برای آنها در پروژه‌های خرد و کلان در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه بافت فرهنگی تاریخی بوشهر یک گنجینه ارزشمندی است شرایط خوبی ندارد و باید مشوق‌های خاص برای احیا این بافت با محوریت تفریحی توریستی در نظر بگیرم گفت: باید تعمیرات و بازسازی این بافت در دستور کار شورا و شهرداری قرار داد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه عمران شهری در بافت شروع شده و قطعاً در بودجه سال آینده اعتبار خوبی جهت این بافت اختصاص می‌دهیم و انتظار ما از میراث فرهنگی که متولی اصلی بافت است و دستگاههای خدمات رسان، مدیریت آب و برق این است که با یک هم افزایی و یک مدیریت واحد شاهد تحولات جدی و رضایت شهروندان در بافت باشیم.