نام نویسی ۱۶ هزار نفر در طرح جهش تولید مسکن

معاون باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرگفت: تاکنون ۱۶ هزار نفر در استان در طرح جهش تولید مسکن نام نویسی کرده اند.

به گزارش جنوب استان، به سید علی حسینی افزود: بر اساس این طرح در طی چهار ساله آینده بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی در استان ساخته می‌شود.

وی بیان کرد: ۴۰ هزار واحد این مسکن‌ها در سطح شهر‌ها و ۱۰ هزار واحد نیز در سطح روستا‌های استان بوشهر ساخته خواهد شد.

حسینی گفت: بر اساس سهمیه استان بوشهر سالانه ۱۳ هزار واحد مسکونی در استان ساخته می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح افرادی که در محدوده بافت فرسوده شهر‌ها ملک یا زمین دارند و سایر افرادی که در سایر نقاط شهر‌ها از خود شان زمین ملکی دارند نیز می‌توانند با استفاده از تسهیلایت بسیار خوب و کم بهره و باز پرداخت دراز مدت این طرح برای ساخت مسکن استفاده کنند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن استان هم می‌گوید: امسال ۴۵۰ میلیارد ریال برای ساخت مسکن محرومان در استان اختصاص یافته است.

سالار عبدالهی افزود: از ۷۴ هزار واحد مسکونی در سطح استان تاکنون بیش از ۵۸ درصد آن‌ها مقاوم سازی شده است و که میانگین کشوری ۵۰ درصد است.