اخراج دو معاون از جلسه

دستور جدید فرماندار کنگان به مدیران ادارات شهرستان

هیچ مدیری بدون هماهنگی حق خروج از شهرستان را ندارند.

به گزارش جنوب استان، به نقل از روابط عمومی فرمانداری کنگان،احمد غریبی در نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرستان کنگان به مدیران دستگاه های اجرایی اخطار داد وگفت: از این به بعد مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان کنگان بدون هماهنگی حق خروج از شهرستان را ندارند.
وی در این جلسه دو معاون را به دلیل عدم حضور رئیس اداره در جلسه، اخراج کرد.