معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر

تحریم ۲۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی توسط ایران

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: بیش از ۲۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی که ناقض حقوق بشر هستند در لیست تحریمی ایران قرار گرفتند.

به گزارش جنوب استان به نقل از باشگاه خبرنگاران کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر؛ در پاسخ به سوالی درباره تحریم برخی از افراد آمریکایی توسط ایران اظهار کرد: به طور کلی در نظام بین الملل دو دسته تحریم وجود دارد یک دسته از تحریم‌ها در حوزه موضوعی قرار می‌گیرند که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده است مانند تحریم‌های انرژی و تحریم‌های مالی و بانکی اشاره کرد.

وی ادامه داد: دسته دیگر تحریم‌ها مالی هستند و مشاهده می‌کنید که از دو سال گذشته تا کنون آمریکا هرگونه تحریم موضوعی که می‌توانست را اعمال کرد و وقتی حوزه‌‌ای باقی نماند به موضوع تحریم افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی رو آورد.

غریب آبادی با اشاره به تحریم‌های علیه اشخاص گفت: این موضوع هم دو دسته را شامل می‌شود یکی منع سفر به آمریکا و دیگری فریز کردن اموال افراد در آن کشور است که عموماً ۱۰۰ درصد افرادی که آمریکا آن‌ها را تحریم می‌کند نه به این کشور سفر می‌کنند و نه در آنجا مالی دارند و این تحریم‌ها به صورت نمادین این است.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تحریم چند آمریکایی توسط ایران بیان کرد: رژیم آمریکا صالح نیست تا بخواهد مدعی و پرچمدار حقوق بشر شود و کشور‌ها را به لحاظ نقض حقوق بشر تحریم کند و در قانون موضوعی تحت عنوان مقابله به مثل وجود دارد و ایران بر اساس همین موضوع اقدام کرده و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا از جمله افراد دخیل در حوزه حقوق بشر را در لیست تحریمی قرار داده است.

وی در پاسخ به این سوال که این لیست شامل چه تعداد از افراد است اظهار کرد: در این لیست بیش از ۲۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی قرار دارند.

غریب آبادی تصریح کرد: شاید پرسیده شود مگر ما آمریکا هستیم که تحریم می‌کنیم اما در پاسخ باید بگویم ما در مقابل نقض قوانین آمریکا ساکت نمی‌نشینیم اگر آن پشتیبانی قوی مالی را نداریم تا بتوانیم آمریکا را تحریم کنیم می‌توانیم حداقل کار خود را انجام دهیم و نام افراد را اعلام کنیم و بگوییم که آن‌ها هم نقض حقوق بشر کرده‌اند.