مدیرکل محیط زیست بوشهر:

برگزاری تور گردشگری بدون مجوز در مناطق حفاظت شده بوشهر ممنوع است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: برگزاری تورهای گردشگری بدون مجوز در مناطق حفاظت شده استان بوشهر ممنوع است.

به گزارش جنوب استان، مناطق حفاظت شده، مناطق زیستی ارزشمندی هستند و اصول حفاظتی در راستای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی در راستای جلوگیری از تخریب و آلودگی‌های محیط زیست باید رعایت شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: ورود گردشگران باید در حد ظرفیت زیستگاه و در سال و فصل مناسب صورت گیرد.

وی اضافه کرد: وفق قوانین و مقررات، ورود گردشگران و برگزاری تورهای گردشگری به مناطق مذکور باید با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

قلی‌نژاد ادامه داد: همه آژانس‌های گردشگری، قبل از برگزاری تورهای گردشگری نسبت به اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اقدام کنند.

وی بیان کرد: در صورت عدم اخذ مجوز از ورود تورهای گردشگری به مناطق حفاظت شده استان مانند پارک‌های ملی دریایی نایبند، منطقه حفاظت شده خاییز، اثر طبیعی ملی کوه نمک، پارک ملی دریایی دیر نخیلو و… جلوگیری به عمل می‌آید.